Bermongkol

ขั้นตอนการเปิดหมายเลขใหม่

ขั้นตอนการเปิดหมายเลขใหม่


วิธีการให้เว็บไซต์เราลงทะเบียนซิมการ์ดให้
1.บัตรประชาชนของผู้สั่งซื้อเบอร์มั่งมี
2.เลือก‎แพ็กเกจที่ต้องการ