Bermongkol

ผลรวม 48 ฉลาดมีไหวพริบ

[48]  [84]
ฉลาดมีไหวพริบ ปฏิภาณดี สามารถพลิกแผลง แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างรวดเร็ว ปรับตัวเก่ง ทันคน ทันเกม รู้เล่ห์เหลี่ยม มีลูกเล่นแพรวพราว จับไม่ได้ไล่ไม่ทัน ฉะนั้นคำพูดที่ออกจากปากผู้ใช้เลขนี้ จึงควรเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่ง เพราะ มันเป็นกลไกปกป้องตนเองตามธรรมชาติของเจ้าตัวซึ่งมีนิสัยหวาดระแวงอยู่เสมอ อาจเพราะรู้ทันคนมากไป จึงไม่ไว้ใจใครทั้งนั้น แต่ก็ไม่วายต้องระวังปัญหาเอกสาร สัญญา คดีความ หรือการผิดคำพูด ผิดนัด รวมถึงการเก็บความลับไม่อยู่ อาจนำเรื่องเดือดร้อนมาให้ และขอเตือนว่า!อย่ารับค้ำประกันใครทั้งสิ้น เพราะจะเกิดโทษมากกว่าคุณ (ก็ดวงมันเป็นอย่างนี้ให้ทำไงได้!) เลขนี้เหมาะกับการงานที่ต้องตื่นตัว และปรับตัวแก้ไขอยู่ตลอดเวลา เช่น งานบริการต่างๆ ธุรกิจกลางคืน ค้าของเลี่ยงกฎหมาย งานลอกเลียนแบบ-ปลอมแปลง ฯลฯ


ไม่มีสินค้า