Bermongkol

ผลรวม 50 ความกระตือรือร้น

[05] [50]
เจ้าของชุดเลขนี้รักความยุติธรรม ชอบศึกษาเรื่องศาสนา ปรัชญา รู้จักพอเพียง ประมาณตน มีญาณสัมผัสสิ่งเร้นลับ มั่นใจตนเอง ไม่เชื่อใครง่ายๆ ขอพิสูจน์ด้วยตนเอง มีเหตุผลในการตัดสินใจด้วยการพิจารณา ด้วยวิถีของตน ชอบคิดได้ด้วยตนเอง คิดเองทำเองไม่พึ่งใคร มักชอบแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้รู้อยู่เสมอ มักพูดคุยหรือคบหากับคนที่อายุมากกว่า เพราะมีความคิดเป็นผู้ใหญ่ (แก่กว่าวัย) และอาจจะหัวโบราณด้วยซ้ำไปในบางเรื่อง แต่ถ้าอยู่ใกล้ชิดผู้ใหญ่ (ผู้ปกครองหรือเจ้านาย)อาจถูกเพ็งเล็ง หรือไปรู้ความลับของเจ้านายอยู่เสมอ ตรงข้ามกัน หากอยู่ไกลผู้ใหญ่มักให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี ดวงนี้มีโอกาสผจญภัยในแดนไกล มีโชคในต่างแดน และมักคบหาเพื่อนชาวต่างชาติ หรือคนแปลกหน้าอยู่เสมอ


ไม่มีสินค้า